Vårt miljöarbete

Vårt miljöarbete

Color off:s miljöarbete skall utföras inom ramen för affärsidén och präglas av helhetssynen.

Miljöpolicy

Detta innebär att vi skall väga samman teknik, ekonomi och ekologi. De vägledande principerna i miljöarbetet är att:

  • Uppnå myndigheternas krav med god marginal.
  • Välja miljöanpassat och återvinningsbart material i all vår verksamhet.
  • Ställa krav på leverantörer att endast tillverka och tillhandahålla produkter av god miljöklass.
  • Välja arbetsmetoder som är skonsamma mot miljön.
  • Informera och aktivt påverka kunder och allmänhet att välja ett miljövänligt alternativ.
  • Öka kunskapen och medvetandet kring miljöfrågor hos alla anställda.
  • Arbeta med ständiga förbättringar samt med att förebygga föroreningar.

Miljömål

Allt farligt avfall sorteras i avsedda kärl.

Halvera mängden övrigt avfall.

vi strävar efter att använda oss av godkända och miljövänliga kemikalier.

Minska utsläpp av färgrester vid sanering (saneringsmatta).

Aktivt informera om och öka vårt miljövänliga produktutbud.

Kvalitetspolicy

Vi ska leverera saneringstjänster som uppfyller våra kunders krav och förväntningar och där vår ambition är att skapa långsiktiga kundrelationer. Detta innebär att:

Vi ska vara lyhörda för kunden behov genom kontinuerlig dialog
Våra medarbetare är kompetenta och inser att varje prestation har betydelse för den totala kvalitén.
Medarbetarna kontinuerligt vidareutvecklar sig inom företagets verksamhetsområde.
Vi alltid bemöter kunden på bästa sätt.
Välja arbetsmetoder som är skonsamma mot miljön.
Vi utför kvalitetskontroller.
Vår verksamhet präglas av ett ärligt och seriöst uppträdande.
Genom att ständigt förbättra vårt kvalitetsarbete anpassar vi verksamheten för att öka kundtillfredsställelsen.