Syd

Våra tjänster

Klottersanering

Vi erbjuder så kallad kemisk klottersanering, där klotterborttagaren reagerar med klottret och löser upp det. Vi erbjuder också klotterskydd.

Betongimpregnering

Betongimpregnering skyddar betongkonstruktioner mot skador orsakade av fukt. Kan även utföras på material som tegel, kalksten och murbruk.

Klotterskydd

Klotterskydd är ett vattenburet långtidsskydd avsett för de flesta typer av ytor. Klotterskyddet fångar upp olika typer av klotter, bl.a. spray- och penselklotter.

Fasadtvätt

Vid fasadrengöring tar vi bort trafikmuts, sot, fett och annat smuts som påverkar fasaden negativt. Håll fasaden ren med en fasadtvätt för att förlänga dess livslängd.

Blästring

Blästring tar bort färg eller rengör ytan. Rengöring och färgborttagning med blästring är ett miljövänligt alternativ fritt från kemikalier.