Syd

Professionell & prisvärd klottersanering inom 24 h

Våra tjänster

Klottersanering

Vi erbjuder så kallad kemisk klottersanering, där klotterborttagaren reagerar med klottret och löser upp det. Vi erbjuder också klotterskydd.

Betongimpregnering

Betongimpregnering skyddar betongkonstruktioner mot skador orsakade av fukt. Kan även utföras på material som tegel, kalksten och murbruk.

Klotterskydd

Klotterskydd är ett vattenburet långtidsskydd avsett för de flesta typer av ytor. Klotterskyddet fångar upp olika typer av klotter, bl.a. spray- och penselklotter.

Fasadtvätt

Vid fasadrengöring tar vi bort trafikmuts, sot, fett och annat smuts som påverkar fasaden negativt. Håll fasaden ren med en fasadtvätt för att förlänga dess livslängd.

Blästring

Blästring tar bort färg eller rengör ytan. Rengöring och färgborttagning med blästring är ett miljövänligt alternativ fritt från kemikalier.

Nyhet!
Artikel på UNT!

Så fungerar det

Vi kommer ut inom 24 timmar

I enlighet med Stockholms stads klotterpolicy erbjuder vi en garanti om klottersanering inom 24 timmar.
Vårt IT-stöd underlättar för många kommuner och fastighetsägare, för att de lättare ska nå upp till sin ambition att allt klotter ska vara sanerat inom 24 timmar.

Avrapportering

När vi kommer på plats fotograferar vi klottret och gör en polisanmälan om så önskas. Därefter sanerar och klotterskyddar vi ytorna, fotograferar dem på nytt och lämnar objektet i städat skick. I IT-stödet lagras bilder och åtgärder. Som kund får du också statistik som kan vara till stor nytta i ditt arbete.