Syd

Professionell fasadtvätt & klottersanering inom 24 h

Våra tjänster

Klottersanering

Vi erbjuder så kallad kemisk klottersanering, där klotterborttagaren reagerar med klottret och löser upp det. Vi erbjuder också klotterskydd.

Betongimpregnering

Betongimpregnering skyddar betongkonstruktioner mot skador orsakade av fukt. Kan även utföras på material som tegel, kalksten och murbruk.

Klotterskydd

Klotterskydd är ett vattenburet långtidsskydd avsett för de flesta typer av ytor. Klotterskyddet fångar upp olika typer av klotter, bl.a. spray- och penselklotter.

Fasadtvätt

Vid fasadrengöring tar vi bort trafikmuts, sot, fett och annat smuts som påverkar fasaden negativt. Håll fasaden ren med en fasadtvätt för att förlänga dess livslängd.

Blästring

Blästring tar bort färg eller rengör ytan. Rengöring och färgborttagning med blästring är ett miljövänligt alternativ fritt från kemikalier.

Så fungerar det

Color Off utför fasadtvätt och klottersanering

Anmäl klottret via IT-stöd

När du anlitar oss får du ta del av vårt smarta IT-stöd helt kostnadsfritt. Där kan du enkelt och smidigt kommunicera med oss och få feedback tillbaka. Ett uppskattat koncept, där du enkelt kan anmäla klotterincidenter genom att lägga in adresser, typ av klotter, kontaktperson, m.m. via din dator.

Vi kommer ut inom 24 timmar​

Vi har en garanti om att utföra klottersanering inom 24 timmar. Med vårt IT-stöd kan kommuner och fastighetsägare, enkelt rapportera sitt behov för klottsersanering. Vilket möjliggör för oss att lyckas få klottret sanerat inom 24 timmar.
Klottersanering

Avrapportering

När vi kommer på plats fotograferar vi klottret och gör en polisanmälan om så önskas. Därefter sanerar och klotterskyddar vi ytorna, fotograferar dem på nytt och lämnar objektet i städat skick. I IT-stödet lagras bilder och åtgärder. Som kund får du också statistik som kan vara till stor nytta i ditt arbete.

Mer om våra tjänster

Klottersanering

Klotter kan vara frustrerande och dessutom minska värdet på din fastighet. Det är därför viktigt att agera snabbt. Vår klottersaneringstjänst tar bort oönskat klotter snabbt och effektivt. När vi utför klottersanering använder vi speciella klotterborttagare, beroende på vilken typ av färg det gäller och vilket underlag klottret sitter på. Detta för att inte förvärra skadan. Klotterborttagaren reagerar kemiskt med klottret, så att det går att få bort utan att skada den underliggande ytan.

Fasadtvätt

Vad det än kan vara som gör att din fasad blivit smutsig så hjälper vi dig att göra fasaden ren igen med hjälp av fasadtvätt. Med vår fasadtvätt löser vi upp hårt  smuts och gör fasaden vacker igen. Samtidigt förebygger vi risken för framtida fasadskador genom att vi inte låter smutsen tränga in ännu djupare i fasaden.

Betongimpregnering

Genom betongimpregnering kan vi skydda byggnader och betongkonstruktioner mot fuktskador. orsakade av fukt. Detta ger fasaden många fördelar där förhindring av frostsprängningar är en av dem. Betongimpregnering fungerar även utmärkt på tegel, kalksten och murbruk.

Klotterskydd

Klotterskydd är ett vattenburet allväders långtidsskydd avsett för de flesta typer av ytor. Klotterskyddet fångar upp spray- och penselklotter och har en god motståndskraft mot tuschklotter. Klotterskyddet skyddar också mot luftföroreningar, väderpåverkan och fukt i upp till minst 5 år.

Blästring

Blästring är ett miljövänligt och effektivt sätt att rengöra och ta bort färg. Genom att blåsa olika blästermedel, d.v.s. olika sorters små partiklar, mot ytan som behöver saneras så rengörs fasaden. Dessa blästermedel innehåller inga kemikalier och är därför optimala för miljön.

Vårt åtagande

Vi är din specialist på fasadtvätt och klottersanering i Skåne. På Color Off Syd har vi ett åtagande att erbjuda snabb, effektiv och miljövänlig service. Vi strävar efter att använda de bästa metoderna och produkterna som finns tillgängliga för att inte bara möta, utan också överträffa dina förväntningar.

Vi hjälper ditt företag att få fasaden i toppskick så att den ser fräsch och inbjudande ut!

Kontakta oss idag!

Är du redo att ge din byggnad ett ansiktslyft eller behöver du snabb hjälp med klottersanering?

Regelbunden kontroll och underhåll av fasader är avgörande för att tidigt upptäcka och åtgärda problem som kan leda till större skador. Ju fortare du upptäcker och rapporterar skadan desto enklare och billigare blir det att åtgärda. Kontakta oss idag för att diskutera dina behov och hur vi kan hjälpa till. Låt oss ta hand om din fasad så att du kan fokusera på annat.
Color Offs tjänstebil

Vanliga frågor och svar

Hur klottersanerar man?

Innan man kan påbörja arbetet med klottersaneringen bedöms typen av klotter samt fasadens material, därefter bestäms metoden för utförandet. Klotterborttagaren penslas eller sprutas ovanpå klottret och arbetas därefter in i ytan och får verka tills klottret är upplöst. Därefter spolas klottret bort med varmt vatten under högtryck, eventuella skuggrester tas sedan bort innan man spolar rent ytan med vatten.

Kostnaden för klottersanering kan variera beroende på faktorer som klottrets omfattning och ytskikt där klottret sitter. För exakta priser är det bäst att kontakta en professionell klottersaneringsfirma som kan ge en mer detaljerad kostnadsuppskattning efter att ha bedömt situationen.

Den bästa typen av fasadtvätt beror på fasadens material och vilken typ av smuts eller föroreningar som ska tas bort. För många byggnader kan en kemisk behandling i kombination med låg till måttlig trycktvätt ofta räcka för att rengöra fasaden. För mer utsatta eller skadade ytor kan en mer skonsam metod som blästring vara ett bra alternativ för att undvika skador på fasaden. Det är viktigt att konsultera med en professionell fasadrengöringsspecialist som kan rekommendera den bästa metoden baserat på dina specifika behov och fasadens skick.

Kontakta oss

Adress: Flygplansgatan 12 , 21239 Malmö
Telefon: 040-619 70 10
E- post: marcus.steen@coloroff.se

Klottersanering