Störst på klottersanering i Syd

Prisvärd klottersanering i Syd inom 24 h

Därför ska du välja Color off Syd

Skonsam klottersanering, blästring, betongimpregnering, klotterskydd & fasadtvätt med effektivitet och försiktighet

Snabbt & enkelt

Ni rapporterar via ert inlogg. Arbetet utfört inom 24 timmar – snabbt & enkelt.

Prisvärda rengöringstjänster i Skåne

Störst i Syd

Color off är störst på klottersanering i Syd.

Miljömedvetna metoder för klottersanering, blästring, betongimpregnering, klotterskydd & fasadtvätt

Miljövänligt klassade kemikalier

Vi använder enbart miljövänligt klassade kemikalier.

Principen

Vid klottersanering används speciella klotterborttagare beroende på vilken typ av färg det gäller och vilket underlag klottret sitter på. Detta för att inte förvärra skadan. Klotterborttagaren reagerar kemiskt med “klottret”, så att det går att få bort utan att skada den underliggande ytan. Detta kallas kemisk sanering. (Sanering kan även utföras utan kemikalier, se blästring).

Applikationer

Klotterborttagaren penslas eller sprutas på klottret, medlet arbetas därefter in i ytan. Klotterborttagaren får verka tills klottret är upplöst, ca. 20 minuter – 4 timmar, sedan spolas klottret bort med hetvatten under högtryck, detta upprepas vid behov. Eventuella skuggrester tas bort med högalkalisk skuggborttagare. Avslutningsvis spolas ytan med rent vatten.

Aggregat

KEW-Contractor silent är ett högtrycksaggregat för klottersanering med en kapacitet på 23 liter per minut och tryck upp till 200 bar, samt en temperatur på 100 grader. Miljövänligt med katalysator och mycket låg ljudnivå.

Medel för klottersanering

Medlen är speciellt utvecklade för att kunna göra ett bra resultat med hänsyn till både arbetsmiljö och miljö. Vi använder medel som uppfyller OECD 302-B. Det innebär att de är biologiskt nedbrytbara, samt att de inte förstör reningsverkets process.

 

Kontakta oss för ett kostnadsförslag för er klottersanering i Syd.

Klottersanering

"Vi använder enbart godkända medel av högsta kvalité för att minimera påverkan på fasaden."

– Mattias Malmqvist, VD Color Off AB