Störst på betongimpregnering i Syd

Betongimpregnering i Syd
inom 24 h

Därför ska du välja Color off Syd

Skonsam klottersanering, blästring, betongimpregnering, klotterskydd & fasadtvätt med effektivitet och försiktighet

Snabbt & enkelt

Ni rapporterar via ert inlogg. Arbetet utfört inom 24 timmar – snabbt & enkelt.

Prisvärda rengöringstjänster i Skåne

Störst i Syd

Color off är störst i Syd

Prisvärda rengöringstjänster i Skåne

Miljövänligt klassade kemikalier

Vi använder enbart miljövänligt klassade kemikalier.

Principen

Vid betongimpregnering, som med ett finare ord också kallas hydrofobering vill man skydda byggnader och betongkonstruktioner mot skador orsakade av fukt. Detta ger fasaden många fördelar där förhindring av frostsprängningar är en av dem. Frostsprängning uppstår nämligen när fukt har trängt in i fasaden. Om den sedan fryser och expanderar går fasaden sönder. Även om en betongimpregnering hindrar vatten från att tränga in i väggen eller betongkonstruktionen, är den samtidigt ång-genomsläppligt, vilket gör att vattenånga fritt kan vandra ut. Betongimpregneringen kan även utföras på annat material som tegelsten, kalksten och murbruk mm. En korrekt utförd betongimpregnering förbättrar och styrker fasadens motståndskraft mot väder och vind under många år.

Applikationer

Ytan som skall betongimpregneras spolar vi först ren för att försäkra oss att resultatet ska bli så jämt och bra som möjligt. Efter att ytan är rengjord sprutas impregneringen ut jämnt fördelat över hela ytan. Den betongimpregnering vi lägger på skall sedan ligga kvar tillräckligt lång tid så att precis rätt mängd impregnering sugs in i ytan så att en djupimpregnering uppstår. När själva betongimpregneringen är klar spolar vi av ytan med rent vatten om det behövs.

Aggregat

Betongimpregnering appliceras i huvudsak med målarspruta eller lågtrycksspruta beroende på typ av impregneringsmedel och eventuella lösningsmedel. Vilket impregneringsmedel som används styrs bland annat av vad det är för fasad.

Medel för betongimpregnering

Medlen består av silaner eller siloxaner i koncentrat eller i lösning. Medlen är godkända enligt BRO 2004.

Klottersanering

"Vid använder enbart godkända medel av högsta kvalité för att minimera påverkan på fasaden."

– Mattias Malmqvist, VD Color Off AB